-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oli antoisa kokous hallituksella ja asiat kirjattiin ylös Sirpan toimesta.